สระมน

สระมน หรือบริเวณวังโบราณ อยู่ทางด้านทิศเหนือวัดพระแก้วและเกือบติดกำแพงเมืองด้านเหนือ ภายในมีคูน้ำล้อมเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ตรงกลางขุดเป็นสระสี่เหลี่ยมชื่อว่าสระมน เมื่อทำการขุดค้นสระแล้วบริเวณนี้ พบฐานศิลาแลงและเศษกระเบื้องมุงหลังคาตกหล่นอยู่ทั่วไป รวมทั้งพบเศษภาชนะดินเผาแบบต่างๆทั้งเครื่องถ้วยจีนและเครื่องสังคโลกจากสุโขทัย สันนิษฐานว่าบริเวณสระมนนี้เป็นวังของผู้ครองเมืองกำแพงเพชรในสมัยอยุธยาซึ่งสร้างจากไม้ ทำให้ปัจจุบันไม่เหลือร่องรอยอาคารให้เห็น