วัดช้างรอบ

ตั้งอยู่บนยอดเนินสูงสุดของเขตอรัญญิก สิ่งสำคัญของวัดแห่งนี้คือ เจดีย์ประธานทรงระฆังขนาดใหญ่ ซึ่งยอดหักพังหมดแล้ว ฐานสี่เหลี่ยมด้านล่างสูงใหญ่ มีบันไดอยู่ที่กลางด้านทั้งสี่เพื่อขึ้นไปถึงลานด้านบน หรือลานประทักษิณ ฐานล่างประดับช้างปูนปั้นครึ่งตัวจำนวน ๖๘ เชือก ตัวช้างทำลวดลายปูนปั้นที่แผงคอ โคนขาและข้อขา ระหว่างช้างแต่ละเชือกตกแต่งลายปูนปั้นนูนสูงรูปพันธุ์พฤกษา เจดีย์ด้านบนเหลือเฉพาะฐานแปดเหลี่ยมและหน้ากระดานกลม พบหลักฐานว่ามีการประดับงานปูนปั้นภาพเล่าเรื่องพุทธประวัติและประดับประติมากรรมดินเผารูปเทวดา นางฟ้า กินนร กินรี และหงส์ ด้านหน้าเจดีย์ประธานมีฐานวิหารขนาดใหญ่และสระน้ำที่ขุดลงไปในชั้นศิลาแลง