วัดสิงห์

อยู่ถัดจากวัดพระสี่อิริยาบถไปทางทิศเหนือแผนผังวัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า สิ่งก่อสร้างสำคัญภายในวัดประกอบด้วย ตอนหน้าสุดเป็นฐานอาคารขนาดใหญ่ ชานชาลาด้านหน้าพบหลักฐานการประดับสิงห์ปูนปั้นและทวารบาล บนลานประทักษิณมีอุโบสถขนาดใหญ่ ถัดจากฐานอุโบสถเป็นเจดีย์ประธานมีกำแพงแก้วล้อมรอบ เจดีย์ประธานเหลือเฉพาะฐานหน้ากระดานสี่เหลี่ยมและฐานบัวสี่เหลี่ยมตอนล่างทำเป็นซุ้มพระยื่นออกมาทั้ง 4 ทิศ ส่วนยอดเจดีย์พังทลายจนหมด จากหลักฐานที่เป็นภาพถ่ายเก่าเมื่อครั้งสมัยรัชกาลที่ 5 และหลักฐานจากการขุดค้นที่พบชิ้นส่วนบัวปากระฆังโดยรอบฐานเจดีย์ จึงสันนิษฐานได้ว่าเป็นแบบเจดีย์ทรงระฆังฐานสี่เหลี่ยมที่มีการเพิ่มฐานสี่เหลี่ยมให้ซ้อนลดหลั่นกันหลายชั้น