วัดฆ้องชัย

ตั้งอยู่ทางด้านหน้าหรือด้านตะวันออกของวัดพระสี่อิริยาบถ กลุ่มโบราณสถานภายในวัดวางแนวตามแกนตะวันออก-ตะวันตก วิหารตั้งอยู่ด้านหน้าวัดปัจจุบันเหลือเฉพาะฐานอาคาร ลักษณะเด่นของฐานวิหาร วัดฆ้องชัยคือการก่อฐานสูง ฐานล่างทำเป็นฐานหน้ากระดานแต่มีการยืดจนดูเหมือนเป็นผนัง เจดีย์ประธานตั้งอยู่ถัดจากฐานวิหารไปทางด้านหลัง เหลือเฉพาะส่วนฐานสี่เหลี่ยมและฐานแปดเหลี่ยม รูปทรงเดิมเป็นแบบเจดีย์ทรงระฆังฐานแปดเหลี่ยม นอกกำแพงวัดด้านทิศตะวันตกปรากฏบ่อตัดศิลาแลงขนาดใหญ่