วัดพระแก้ว

เป็นพระอารามขนาดใหญ่ ตั้งอยู่กลางเมืองเช่นเดียวกับวัดมหาธาตุสุโขทัย และวัดพระศรีสรรเพชญ์ พระนครศรีอยุธยา เป็นวัดที่มีเฉพาะเขตพุทธาวาสไม่มีพระภิกษุจำพรรษา สิ่งก่อสร้างภายในวัดเรียงเป็นแนวยาวตามแกนตะวันออก-ตะวันตก ขนานกับกำแพงเมืองด้านทิศใต้ ตอนหน้าสุดของวัดเป็นฐานไพทีขนาดใหญ่ บนฐานมีโกลนศิลาแลงพระพุทธรูปประธาน และฐานศิลาแลงที่สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเจดีย์ทรงปรางค์ ถัดมาเป็นเจดีย์ทรงระฆังขนาดใหญ่ฐานมีสิงห์ล้อมรอบจำนวน 32 ตัว วิหารประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้นสามองค์ และตอนท้ายสุดเป็นเจดีย์ทรงระฆังประดับช้างปูนปั้นที่ฐานโดยรอบ จำนวน 32 เชือก