อุทยานประวัติศาสตร์ พิมาย

สถานที่ตั้ง :

ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110


เวลาทำการ :
เปิดให้เข้าชม: เปิดบริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
         ตั้งแต่เวลา 07.00 – 18.00 น.

อัตราค่าเข้าชม :
ชาวไทย :      ท่านละ 20   บาท
ชาวต่างชาติ : ท่านละ 100 บาท
ยกเว้นค่าเข้าชมสำหรับนักเรียน/นักศึกษาในเครื่องแบบ และภิกษุสามเณร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
โทรศัพท์/โทรสาร: 044-471568
อีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

แผนผังปราสาทหินพิมาย :
iconplan phimai

แผนผังเมืองพิมาย :
iconplan phimai