อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท

สถานที่ตั้ง :
         ตำบล เมืองพาน อำเภอ บ้านผือ อุดรธานี 41160

เวลาทำการ :
เปิดให้เข้าชม: เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.30-16.30 น.

อัตราค่าเข้าชม :
ชาวไทย :        ท่านละ 20 บาท
ชาวต่างชาติ : ท่านละ 100 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
โทรศัพท์ : 042-219-837

การเดินทาง :

ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 เดินทางจากรุงเทพมหานครมายังจังหวัดอุดรธานีเป็นระยะทาง 564 กิโลเมตร ผ่านตัวเมืองอุดรธานีมุ่งหน้าไปทางจังหวัดหนองคาย  เลี้ยวซ้ายที่บริเวณหมู่บ้านนาข่าเข้าสู่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2021 อีก  67 กิโลเมตรก็จะถึงที่ทำการอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท