อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย

สถานที่ตั้ง :
         ตําบลศรีสัชนาลัย อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 64190

เวลาทำการ :
เปิดให้เข้าชม: เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น.

อัตราค่าเข้าชม :
ชาวไทย :        ท่านละ 20 บาท
ชาวต่างชาติ : ท่านละ 100 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
โทรศัพท์/โทรสาร: 055-450714
 อีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
การเดินทาง :
จากอำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย มาตามทางสาย 101 ที่ไปสวรรคโลก ระยะทางประมาณ 55 กิโลเมตร เส้นทางนี้จะตรงเข้าสู่อำเภอศรีสัชนาลัย
 plan phimai