ติดต่ออุทยานประวัติศาสตร์

อุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัย

สถานที่ตั้ง :
ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64210

เวลาทำการ :
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเปิดให้เข้าชมทุกวัน
จันทร์ - ศุกร์,อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 06.30-19.30 น.
เสาร์ ตั้งแต่เวลา 06.30-21.00 น. (มีการเปิดไฟส่องโบราณสถาน)
เขตอรัญญิก ตั้งแต่เวลา 08.00-16.30 น. ทุกวัน
วัดศรีชุมและพระพายหลวง ตั้งแต่เวลา 07.30-17.30 น. ทุกวัน
สำนักงานอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย เปิดทำการทุกวัน 08.30-16.30 น.

อัตราค่าเข้าชม :
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเก็บธรรมเนียมค่าเข้าชมใน 3 เขตพื้นที่ คือ
1. เขตโบราณสถานชั้นใน
2. เขตโบราณสถานชั้นนอกด้านทิศเหนือ (วัดศรีชุมและวัดพระพายหลวง)
3. เขตโบราณสถานชั้นนอกด้านทิศตะวันตก (เขตอรัญญิก)
ในแต่ละเขตพื้นที่เก็บธรรมเนียมค่าเข้าชมแยกกัน ในอัตราเดียวกัน คือ
- ชาวไทย 20 บาท
- ชาวต่างชาติ 100 บาท

เข้าชมฟรี
- นักเรียน นักศึกษา ในเครื่องแบบ หรือแสดงบัตร
- หน่วยงานราชการและสถานศึกษาที่ส่งหนังสือขอเข้าชมมาล่วงหน้า
- นักบวชทุกศาสนา
- ผู้สูงอายุ ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป

อัตราธรรมเนียมการนำพาหนะเข้าในพื้นที่ คิดแยกตามเขตพื้นที่
- รถจักรยาน 10 บาท
- รถจักรยานยนต์ 20 บาท
- รถสามล้อ 30 บาท
- รถสี่ล้อ 50 บาท (เฉพาะวัดพระพายหลวง และ เขตอรัญญิก) อ่านต่อ >>>

เปิดให้เข้าชมฟรีสำหรับชาวไทยทุกคนเฉพาะใน 1 วันนี้ ของทุกปีคือ
- วันเด็กแห่งชาติ (เสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคม)
- วันอนุรักษ์มรดกไทย (2 เมษายน)
- วันเข้าพรรษา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
โทรศัพท์/โทรสาร: 055-697527
 อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Facebook: @skt.his.park
 plan phimai