อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี

สถานที่ตั้ง :
ตำบลคลองกระแซง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000

เวลาทำการ :
เปิดให้เข้าชม : เปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่ 08.30-16.00 น.
 

อัตราค่าเข้าชม :
ชาวไทย : ท่านละ 20 บาท
ชาวต่างชาติ : ท่านละ 150 บาท

นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นชมอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี(เขาวัง) โดยการเดินขึ้นหรือโดยสารรถรางไฟฟ้า(ตั๋วไป-กลับ) มีอัตราเสียค่าบริการดังนี้
แบบขึ้น-ลง
ชาวไทย ผู้ใหญ่ 50 บาท เด็ก 15 บาท
ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 50 บาท เด็ก 15 บาท

แบบเที่ยวเดียว
ชาวไทย ผู้ใหญ่ 30 บาท เด็ก 10 บาท
ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 50 บาท เด็ก 15 บาท
กรณีที่เด็กสูงไม่เกิน 90 เซนติเมตร ขึ้นรถรางฟรี (รถรางฯ เปิด 08.30-16.30 น.)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
โทรศัพท์ : 032-425600