อุทยานประวัติศาสตร์สด๊กก๊อกธม

สถานที่ตั้ง :
         ตำบลโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว

เวลาทำการ :
เปิดให้เข้าชม: เปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่ 07.00 - 18.00 น.

อัตราค่าเข้าชม :
ไม่เสียค่าเข้าชม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
โทรศัพท์ : 037 550 454
          อีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.