ปราสาทสด๊กก๊อกธม

สถานที่ตั้ง :
         บ้านหนองเสม็ด หมู่ 3 ตำบลโคคลาน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

เวลาทำการ :
เปิดให้เข้าชม: เปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่ 07.00 -18.00 น.

อัตราค่าเข้าชม :
ไม่เสียค่าเข้าชม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
โทรศัพท์ : 037-212 610, 037-212 296
          อีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.